Financiering kinder- en jeugdpsychiatrie – Gezinsbond is verontrust

De Gezinsbond reageert verontrust op de beslissing van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) om het personeelsbudget in de dagpsychiatrie voor jongeren te halveren. “Wij vragen met klem dat het bespaarde geld opnieuw geïnvesteerd wordt in geestelijke gezondheidszorg “, zegt Manu Keirse, gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond. “Depressie is wereldwijd het grootste gezondheidsprobleem bij jongeren en nooit eerder slikten de Belgische jongeren zoveel antidepressiva als de laatste jaren”, aldus Keirse in een persbericht. “In vergelijking met het buitenland tellen we buitenproportioneel veel zelfmoordpogingen. Zeker voor jongeren is snelle en professionele ondersteuning op psychisch vlak cruciaal.”
Volgens de Gezinsbond speelt het systeem van dagbehandeling daar perfect op in. Jongeren krijgen er overdag therapeutische ondersteuning en behandeling. ’s Avonds keren ze terug naar huis, waardoor ze de band met hun vertrouwde omgeving bewaren. Ook stelt de bond dat deze vorm van ondersteuning goedkoper is dan de residentiële opvang.
“We zijn altijd bereid om te luisteren naar de voorstellen van de minister, maar onder één absolute voorwaarde: dat het vrijgekomen geld opnieuw integraal geïnvesteerd wordt in de geestelijke gezondheidszorg en niet in de somatische zorg”, aldus nog Keirse. “Van het totale gezondheidszorgbudget gaat er nu slechts 6 procent naar geestelijke zorg. Dat is sowieso ruim onvoldoende, getuige de ellenlange wachtlijsten. Elke verdere afbouw of verschuiving van de middelen is wat ons betreft daarom volkomen onaanvaardbaar.”

bron: Belga