Ecolo wil debat over het ‘zuiveren van de politieke zeden’ voortzetten

Ecolo wil debat over het 'zuiveren van de politieke zeden' voortzetten

Ecolo heeft maandag het mandaat van de twee covoorzitters bevestigd om de gesprekken over de zuivering van de politieke zeden voort te zetten. Zo blijkt uit een mededeling na afloop van het politieke bureau. De partij behoudt de deadline van 21 juli voor concrete resultaten om uit “de huidige regimecrisis” te geraken. Nadat de cdH had aangekondigd niet langer met de PS te willen regeren, hebben de Franstalige groenen vorige week de leiding van de andere partijen ontmoet en een aantal voorstellen voor een beter openbaar bestuur voorgelegd. Maandag brachten de covoorzitters daarover verslag uit voor het partijbureau. Ecolo ziet grote tegenstellingen over de cumul van een parlementair mandaat met een uitvoerende functie op lokaal niveau, en over de integratie van privé-inkomsten in het vergoedingsplafond voor mandatarissen. Over ethiek en burgerparticipatie is volgens de Franstalige groenen “vooruitgang mogelijk”, wat de voortzetting van de gesprekken rechtvaardigt.

Voor Ecolo blijft de zuivering van de politieke zeden een prioriteit waarover niet onderhandeld wordt. “Het standpunt van de ecologisten blijft duidelijk: de zuivering van de politieke zeden en de heropbouw van onze democratie zijn uitdagingen waarachter alle partijen zich moeten scharen, onafhankelijk van de onderhandelingen over eventuele regeringsdeelname”, aldus Ecolo.bron: Belga