Hongkong 20 jaar bij China: grote protestmars tegen Peking

Hongkong 20 jaar bij China: grote protestmars tegen Peking

Duizenden mensen hebben deelgenomen aan de jaarlijkse prodemocratiebetoging in Hongkong. Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de overdracht van Hongkong aan China had de Chinese president Xi Jinping in scherpe bewoordingen duidelijk gemaakt dat de stabiliteit in China of Hongkong in gevaar brengen “absoluut ontoelaatbaar” is. In zijn toespraak waarschuwde Xi er nog voor de Chinese autoriteit uit te dagen, en beklemtoonde hij het belang van eenheid in de vroegere Britse kolonie. De autoriteiten in Hongkong kregen de vraag wetten voor de bescherming van de nationale veiligheid in te voeren en de schoolgaande jeugd een patriottisch onderwijscurriculum op te leggen. “Hongkong moet het onderwijs verbeteren en de bevolking bewust maken van de geschiedenis en cultuur van de Chinese natie.”

Ondanks de aanwezigheid van duizenden mensen op de protestmars lijkt de opkomst in vergelijking met voorgaande jaren verminderd te zijn. Het is maar de vraag of er volgend jaar nog zo’n betoging georganiseerd zal kunnen worden: als de nieuwe regering de controversiële wet over de nationale veiligheid goedkeurt, zijn hoogverraad, burgerlijke ongehoorzaamheid en subversie tegen de Chinese regering verboden.In 2003 bestonden er al plannen om zo’n wet door te voeren, maar toen trokken 500.000 mensen uit protest de straat op.
Volgens prodemocratieactivisten overtreedt China het verdrag waarmee de overdracht aan Peking geregeld werd, door de inwoners het recht te ontzeggen om zelf een regeringshoofd te verkiezen.

bron: Belga