Wachtlijsten Vlaamse justitiehuizen sinds 2016 in dalende lijn

Wachtlijsten Vlaamse justitiehuizen sinds 2016 in dalende lijn

De wachtlijsten bij de Vlaamse justitiehuizen krimpen sinds begin 2016. Tussen begin 2016 en nu is de wachtlijst met 12 procent gedaald. De daling komt er vooral door de inzet van extra middelen en mensen. De extra capaciteit werpt zijn vruchten af, zo staat te lezen in een persbericht van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), bevoegd voor de justitiehuizen. De justitiehuizen staan in voor de opvolging en begeleiding van alternatieve straffen en voor maatregelen zoals de werkstraf en het elektronisch toezicht. Ze zijn in 2014 overgeheveld naar Vlaanderen. De wachtlijsten bij die Vlaamse justitiehuizen waren op korte tijd fors gestegen. In 2013 stonden er minder dan 1.000 dossiers op de wachtlijst. Begin 2016 was dat aantal al opgelopen tot 2.711. Die sterke stijging werd onder meer toegeschreven aan personeelskwesties. Zo was er de federale wervingsstop eind 2014 en het vertrek van personeelsleden in 2015.

Maar sinds 2016 krimpt de wachtlijst opnieuw. Zo staan er nu 323 minder dossiers op de de lijst dan begin 2016. Dat is een daling met 12 procent. “Die daling kan verklaard worden doordat in 2016 extra middelen werden toegekend aan de justitiehuizen waardoor extra personeel kon worden aangeworven. Die medewerkers werden aangeworven vanaf april 2016 tot het einde van dat jaar”, luidt het.

Naast een afbouw van de wachtlijsten, tonen de cijfers een stijging van het aantal actieve mandaten. Dat is het aantal dossiers waarin momenteel een justitieassistent is aangesteld en die worden opgevolgd door het justitiehuis. Het aantal actieve mandaten is tussen januari 2016 en juni 2017 gestegen van 16.712 naar 18.610. “Er worden met andere woorden 1898 dossiers meer opgevolgd dan anderhalf jaar geleden. Dat is een toename van 11 procent.”

“De afname van de wachtlijsten en de toename van het aantal dossiers dat op dag van vandaag wordt opgevolgd is een bewijs dat de extra capaciteit aan justitieassistenten duidelijk zijn vruchten afwerpt”, stelt het Departement WVG nog.

bron: Belga