Vlaamse regering heeft lijstje met strafrechtelijke prioriteiten klaar

Vlaamse regering heeft lijstje met strafrechtelijke prioriteiten klaar

De Vlaamse regering heeft opgelijst wat voor haar prioritair moet zijn in de strafrechtelijke vervolging. Op die prioriteitenlijst staat onder meer illegale wapenhandel, doping en dierenverwaarlozing. In het uiterste geval kan Vlaanderen haar positief injunctierecht gebruiken, al is het wel de bedoeling dat instrument heel spaarzaam te gebruiken. Dat blijkt uit een persbericht van Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Vlaanderen heeft wel een pak bevoegdheden met strafrechtelijke aspecten, gaande van leefmilieu tot verkeersveiligheid en jeugdbescherming, maar bleef qua bevoegdheden grotendeels beperkt tot preventie en bestuurlijke handhaving. De zesde staatshervorming heeft Vlaanderen een aantal instrumenten gegeven om een eigen vervolgingsbeleid te ontwikkelen.

Zo kan Vlaamse regering een lijst opstellen met zaken die voor Vlaanderen absoluut prioritair zijn in het vervolgingsbeleid. De regering-Bourgeois heeft nu een voorlopige prioriteitenlijst klaar die de basis moet vormen voor verdere gesprekken met het College van Procureurs-generaal. Bedoeling is dat er nadien een algemene richtlijn komt die ook bindend is voor alle parketten.

Op de Vlaamse lijst staan naast een aantal algemene prioriteiten (o.a. ernst van overtreding en toegebrachte schade) ook een reeks specifieke prioriteiten die gekoppeld zijn aan de Vlaamse bevoegdheden. Zo gaat het onder meer om illegale wapenhandel, nepuniversiteiten, illegale adoptie, doping, inbreuken op discriminatie op de arbeidsmarkt, illegale dierenhandel en dierenverwaarlozing.

Indien blijkt dat het parket bij dergelijke misdrijven toch niet zou vervolgen, kan Vlaanderen gebruik maken van haar positief injunctierecht. Met dat recht kan Vlaanderen het openbaar ministerie toch dwingen onderzoeksdaden te stellen of te vervolgen in een concreet dossier. Volgens Vlaams minister-president Geert Bourgeois zal het wel de bedoeling zijn “zuinig” te zijn met dat instrument. “Zo moet het gaan om de vervolging van een misdrijf dat voor ons prioritair is en moet het zeker of toch zeer waarschijnlijk zijn, dat het parket zelf geen initiatief zal nemen”.

bron: Belga