Rulingdienst weer volledig operationeel

De rulingdienst, een dienst bij Financiën waar belastingplichtigen en kandidaat-investeerders vooraf kunnen vragen hoe een bepaalde handeling of investering fiscaal behandeld zal worden, werkt weer. De dienst was een tijdlang verlamd nadat de Raad van State de benoeming van Franstalige collegeleden vernietigde. De procedure is hernomen en de federale ministerraad heeft vrijdag dezelfde kandidaten opnieuw benoemd, bevestigt het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt. José Vilain, een voormalig kabinetsmedewerker van Elio Di Rupo, was in het verleden al eens lid van het college. Hij was een tijdje terug opnieuw kandidaat, maar haalde het niet. Hij vocht zijn afwijzing af bij de Raad van State. Die oordeelde dat de beslissing onvoldoende gemotiveerd was. Drie Franstalige collegeleden, Véronique Tai, Serge Riga en Matthieu Bataille, zagen daarom hun benoeming vernietigd.
De regering hernam daarop de hele procedure, inclusief examen, en daaruit zijn dezelfde drie namen naar voor gekomen. Hun benoeming is vrijdag bekrachtigd. De rulingdienst is daardoor opnieuw operationeel en kan opnieuw beslissingen nemen.

bron: Belga