40 procent meer inburgeraars in Vlaanderen

Door de toename van het aantal nieuwkomers in Vlaanderen, is de instroom aan inburgeraars vorig jaar met 40 procent gestegen. Het aantal afgeleverde inburgeringsattesten is ook met 25 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers in het jaarverslag van het Vlaams Agentschap Inburgering en Integratie (AgII). Wie vanuit het buitenland naar Vlaanderen of Brussel komt wonen, kan (of moet in bepaalde gevallen) een inburgeringstraject volgen. Dat traject bestaat onder meer uit een cursus maatschappelijke oriëntatie (MO), een cursus Nederlands tweede taal (NT2) en begeleiding naar werk. Door de verhoogde instroom van asielzoekers uit conflictgebieden als Syrië, Irak en Afghanistan is ook het aantal inburgeraars in Vlaanderen vorig jaar sterk gestegen. In totaal kwamen er in Vlaanderen vorig jaar 52.015 inburgeraars bij. Dat is een stijging met 40,4 procent tegenover de 37.052 inburgeraars in 2015. De regio met de grootste stijging is Vlaams-Brabant met een stijging van 76 procent.

Die verhoogde instroom heeft automatisch een impact op de rest van het inburgeringsverhaal. Zo is het aantal afgesloten inburgeringscontracten met 31,7 procent gestegen van 19.455 in 2015 naar 25.631 in 2016. Ook het aantal afgeleverde inburgeringsattesten, het attest dat een inburgeraar krijgt na het afronden van zijn traject, is vorig jaar met 25 procent gestegen van 13.036 in 2015 naar 16.267 in 2016.

Voorts blijkt uit de cijfers dat er vorig jaar in het werkingsgebied van het Agentschap (dat is Brussel en Vlaanderen, uitgezonderd de steden Antwerpen en Gent) 12.753 cursisten een eerste les maatschappelijke oriëntatie hebben gevolgd. De cursussen in het Arabisch (3.854), Engels (2.026) en Frans (1.808) hadden het hoogste aantal inschrijvingen. Er zijn ook 326 cursisten een cursus MO gestart met een tolk. Dat is een stijging met 346 procent tegenover 2015.

Het volledige jaarverslag is terug te vinden op: http://2016.agii.vlaanderen/

bron: Belga