Vlaamse schepen Rode tegen Franstalig beroep tegen besluit Homans over taalregisters

Vlaams schepen Anne Sobrie heeft donderdag in het schepencollege van Sint-Genesius-Rode het Franstalige voorstel verworpen om beroep aan te tekenen bij de Raad van State tegen het besluit van Vlaams minister Liesbeth Homans om in Rode als in enkele faciliteitengemeenten een gemeenteraadsbeslissing te vernietigen die de invoering van een taalregister impliceert. Hierdoor dient het voorstel binnenkort in de gemeenteraad te worden besproken. Deze taalregisters bevatten de namen van Franstaligen die de komende vier jaar overheidsdocumenten in hun taal willen ontvangen. De Franstalige meerderheid in de faciliteitengemeente baseert zich hierbij op een arrest uit 2014 waarin de Raad van State stipuleerde dat Franstaligen slechts één keer om de vier jaar een aanvraag moeten indienen om documenten in hun taal te ontvangen. Volgens de omzendbrief-Peeters uit de jaren ’90 moeten zij dat echter elke keer doen.
In Sint-Genesius-Rode besliste de gemeenteraad recent om een campagne te organiseren om Franstaligen te informeren over dit arrest. Vlaams schepen Anne Sobrie (Respect) had hiertegen echter klacht ingediend bij Homans en hierbij gelijk gekregen. De Franstalige meerderheid IC-GB in Rode wil nu op haar beurt beroep aantekenen tegen het besluit-Homans bij de Raad van State. Eerder kondigden ook Linkebeek, Wezembeek-Oppem en DéFi al aan zulks te doen. Ook Drogenbos sluit zich hierbij wellicht aan.

bron: Belga