“Tienermoeders moeten automatisch laagste tarief in kinderopvang krijgen”

Tienermoeders moeten automatisch laagste tarief in kinderopvang krijgen

Tienermoeders zouden in de kinderopvang automatisch het laagste tarief moeten krijgen. Dat zegt Vlaams parlementslid Freya Saeys (Open Vld) aan Belga. Tienermoeders kunnen zelf geen contract afsluiten met de kinderopvang, waardoor het tarief berekend wordt op het inkomen van de grootouders van het kind. Ouders van tienermoeders draaien vaak op voor de kosten van hun kleinkinderen. Ze moeten in veel gevallen zowel de opvoeding van hun eigen minderjarig kind als dat van hun kleinkind financieren. Als daarbij nog een inkomensbijdrage komt voor de kinderopvang van hun kleinkinderen, wordt die opvang financieel moeilijker haalbaar, zo argumenteert Saeys.

“Willen we het voor tienermoeders mogelijk maken hun school af te maken én de grootouders de kans geven te blijven werken, dan is de betaalbaarheid van kinderopvang erg belangrijk. Daarom stellen we voor om voor de kinderen van minderjarige tienermoeders de laagste ouderbijdrage van 5 euro per dag te laten gelden”, zegt de Open Vld-politica.

De voorbije jaren is het aantal tienermoeders gedaald. In 2014 waren er 882 moeders jonger dan twintig. In 2015 daalde dat aantal naar 843. Saeys: “Dat het aantal tienermoeders daalt, betekent niet dat er geen problemen meer zijn. Uit onderzoek blijkt dat tienermoeders veelal behoren tot gezinnen met een lager inkomen en een groter risico lopen op armoede. Zeker wanneer die gezinnen bijkomende financiële lasten moeten dragen.”

Momenteel krijgen ook pleegouders al automatisch het laagste tarief in de kinderopvang. De reden daarvoor is dat zij slechts over een beperkte pleegzorgvergoeding beschikken. Door een hogere tegemoetkoming in kinderopvang worden potentiële pleegouders aangemoedigd om erg jonge kinderen op te vangen. Saeys pleit ervoor dezelfde regeling toe te passen voor tienermoeders.

bron: Belga