“Permanent genodigden waren eerder permanent afwezigen”

Permanent genodigden waren eerder permanent afwezigen

Terwijl dinsdag tijdens de eerste hoorzitting de regeringscommissarissen bij Samusocial uitgenodigd waren, was het vandaag de beurt aan de twee andere vertegenwoordigers van het Verenigd College, de permanente genodigden, om langs te komen in de onderzoekscommissie Samusocial in het Brussels Parlement. Veel konden de permanent genodigden de commissieleden echter niet bijbrengen. Hun taak was erg beperkt, verdedigden ze zich. Ze moesten als vertegenwoordigers van de collegeleden bevoegd Begroting, Guy Vanhengel (Open Vld) en Didier Gosuin (DéFI) voor Stoefs en van minister-president Vervoort (PS) voor Stéphane Vanommerslaeghe toezien op de correcte uitvoering van de beheersovereenkomst over de winteropvang. In tegenstelling tot de regeringscommissarissen kunnen ze geen onderzoeken voeren of veto’s stellen.

Alain Maron (Ecolo) was het daar niet mee eens: uit de beheersovereenkomst blijkt volgens hem dat de functies van regeringscommissaris en permanent genodigde nagenoeg evenwaardig zijn.

De twee werden net als de regeringscommissarissen uitgenodigd voor de raden van bestuur van Samusocial waar over de winteropvang gepraat werd. Dat waren er vier, waarop Stoefs nooit en Vanommerslaeghe slechts éénmaal aanwezig was. “De permanent genodigden waren eerder permanent afwezigen”, vond Vincent De Wolf (MR). Ook Hannelore Goeman (sp.a), Paul Delva (CD&V) en Benoît Cerexhe (cdH) hadden vragen bij het nut van hun functie.

De permanente genodigden wezen erop dat ze nog ander functies bekleden en in die hoedanigheid soms andere prioriteiten hebben dan de aanwezigheid op de raad van bestuur van Samusocial. “Men moet ons complementair zien met de regeringscommissarissen. We zorgen er steeds voor dat er een vertegenwoordiger van het Verenigd College aanwezig was”, vond Vanommerslaeghe.

Stoefs wees erop dat hij moest toezien op het gebruik van de subsidies voor de winteropvang, maar die gegevens zijn pas maanden later beschikbaar. Zo zijn nog niet alle stukken voor opvang van 2015-2016 binnen. Stoefs merkte terloops ook op dat hij niet zelf om de functie gevraagd heeft. “Ik vermoed dat ik gevraagd ben wegens mijn functie van inspecteur van Financiën”, klonk het.

Boekhoudkundig was er volgens beiden weinig aan te merken, vonden beiden. De eigenlijke werking van Samusocial, het bestaan van het bureau en de problematiek van de zitpenningen behoorden niet tot de bevoegdheden van de permanent genodigden. Ze voelden zich niet echt tegengewerkt door de top van Samusocial, maar merkten wel dat de top van de daklozenorganisatie het moeilijk had met het organiseren van het toezicht vanuit het Verenigd College in het kader van de beheersovereenkomst voor de winteropvang.

bron: Belga