Onderzoek naar Joëlle Milquet: “bericht even achterhaald als onjuist”

Onderzoek naar Joëlle Milquet: "bericht even achterhaald als onjuist"

Het bericht dat gewezen cdH-minister Joëlle Milquet het voorwerp is van een nieuw onderzoek is “even achterhaald als onjuist”, zegt haar advocaat, Adrien Masset, in een reactie. L’Echo en De Tijd berichten vandaag dat speurders sinds enkele maanden onderzoeken of Joëlle Milquet een informaticus op haar kabinet destijds de opdracht heeft gegeven alle e-mails van haar kabinetsleden te doorzoeken, om te ontdekken wie aan de basis lag van lekken naar de media.

Adrien Masset is naar eigen zeggen “geïrriteerd” over deze schending van het geheim van het onderzoek. “Het onderzoek waarvan sprake in de pers is in niets nieuw en maakt deel vanuit van het bestaande onderzoek. Het is een bericht dat even achterhaald als onjuist is”, haalt hij uit. “Mevrouw Milquet is niet in staat van beschuldiging gesteld voor de beschermingsmaatregelen die ze heeft genomen en die ze zestien maanden geleden al heeft uitgelegd tijdens haar verhoor. Ze heeft immers aangetoond, ondersteund door juridische analyse, dat de genomen maatregelen – nadat een ‘mol’ van slechte wil in de schoot van haar kabinet was opgedoken – volkomen wettelijk en noodzakelijk waren voor de bescherming van de computers van het kabinet van Binnenlandse Zaken. De maatregelen respecteerden de geldende regels tegen elke indringingspoging van derden of lekken van documenten naar derden.”

bron: Belga