Vlaams Parlement stemt verbod op onverdoofd slachten vanaf 2019

Vlaams Parlement stemt verbod op onverdoofd slachten vanaf 2019

Het Vlaams Parlement stemt woensdag over het verbod op onverdoofd slachten vanaf 2019. Vanaf 2019 wordt verdoving, bijvoorbeeld via elektronarcose, verplicht voor de meeste dieren, behalve voor runderen en kalveren. Voor die dieren staat de verdovingstechniek nog niet op punt en wordt voorlopig nog gewerkt met post-cut stunning, het verdoven van het dier onmiddellijk na de halssnede. Er leeft al langer discussie over de invoering van een algemeen verbod op het onverdoofd slachten in Vlaanderen. Het politieke draagvlak voor zo’n verbod is de voorbije jaren gegroeid, maar er bleven juridische bezwaren en hindernissen.
Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts besliste een bemiddelaar, Piet Vanthemsche, het veld in te sturen. Op basis van diens verslag werd eerder dit jaar een politiek akkoord uitgewerkt. Dat akkoord is nu door de partijen van de meerderheid en de oppositie, op Vlaams Belang na, in een decreet gegoten dat woensdag groen licht zal krijgen.

Concreet voorziet het voorstel in een verbod op onverdoofd slachten vanaf 2019. Vanaf dan zullen dieren enkel ritueel kunnen geslacht worden na een omkeerbare verdovingstechniek zoals elektronarcose. Door die verdoving wordt het dier ongevoelig voor pijn.
Voor grotere dieren zoals kalveren en runderen geldt voorlopig een uitzondering. Voor die dieren staat de verdovingstechniek nog niet volledig op punt. Zolang dat niet het geval is, moet volgens het decreet de techniek van de post-cut stunning toegepast worden. Daarbij wordt het dier onmiddellijk na de halssnede verdoofd.

De slachthuizen krijgen tot 2019 om hun personeel en infrastructuur voor te bereiden op de nieuwe manier van slachten. De joodse gemeenschap en de moslimgemeenschap zullen kunnen rekenen op begeleiding bij het toepassen van de nieuwe regels.
Om capaciteitsproblemen op te vangen blijven collectieve slachtvloeren mogelijk, maar daar zal enkel verdoofd kunnen geslacht worden.

Minister Weyts spreekt van een “historische stap” op het vlak van dierenwelzijn. “Na jaren van zwoegen en aan de kar trekken – en na tonnen kritiek – hebben we nu eindelijk een algemeen verbod op onverdoofd slachten. Vlaanderen neemt op vlak van Dierenwelzijn een voortrekkersrol op binnen de EU”, aldus Weyts.

bron: Belga