Turteltaks – Sp.a pleit voor brede consensus

Turteltaks - Sp.a pleit voor brede consensus

Oppositiepartij sp.a roept de democratische partijen in het Vlaams Parlement op om het gekibbel rond de Turteltaks te stoppen. Fractieleider Joris Vandenbroucke pleit ervoor om over de grenzen van meerderheid en oppositie een akkoord te zoeken over hoe de omslag naar groene energie gefinancierd moet worden. Het Grondwettelijk Hof vernietigde vorige week de Vlaamse energieheffing, beter bekend als de Turteltaks. Die moest vooral de historische schuldenberg helpen wegwerken die ontstaan was door het gul subsidiëren van groene stroom uit zonnepanelen. De oppositie verzette zich hard tegen de taks, omdat ze die onrechtvaardig vond. De meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld duiden de socialisten op hun beurt als hoofdverantwoordelijke aan voor de ontstane schuldenberg.
De taks mag dan wel van de baan zijn, de schulden zijn nog niet weggewerkt. Sp.a pleit er nu voor om een oplossing te zoeken die een breed draagvlak kent en daarom de steun krijgt van meerderheid én oppositie.
“We staan vandaag voor de keuze: blijven we oplossingen verdrinken in voorspelbare politieke spelletjes, of gaan we allemaal rond de tafel zitten om een langetermijnoplossing uit te werken die breed gedragen wordt?”, zegt Vandenbroucke. “Dit dossier is te belangrijk om het te laten afhangen van wie er toevallig wel of niet in de regering zit. Het valt me trouwens op dat dezelfde discussies als in de vorige legislatuur terug opduiken, ook al is de samenstelling van de regering veranderd”.

bron: Belga