Taskforce die hulp aan slachtoffers terrorisme coördineert, gaat van start

Woensdagmiddag is de interfederale taskforce van start gegaan die is opgericht om de hulp aan slachtoffers van terroristische daden te coördineren. Dat deelt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) mee, die zelf de leiding heeft over het strategische luik van de taskforce. De Commissie voor Financiële Hulp heeft intussen 1,4 miljoen euro noodhulp uitgekeerd aan de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016. “We willen snel voortmaken met de aanbevelingen van de onderzoekscommissie (naar de aanslagen van 22/3, red.) rond slachtofferhulp”, zegt minister Geens. Een viertal aanbevelingen werd woensdag al besproken.
Om de beheersing van de gevolgen van een terroristische aanslag sluitend te maken, moeten volgens Geens nog twee problemen geregeld worden. Samen met minister van Economie en Consumenten Kris Peeters zal hij voorstellen doen voor een herziening van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering en een evaluatie van het herverzekeringsmechanisme (Trip).

De taskforce die aan het werk is gegaan, is tweeledig. Hij bestaat uit enerzijds een interfederaal strategisch orgaan en anderzijds een technisch orgaan. De interfederale strategische taskforce heeft als doel de federale regering en de federale entiteiten bij te staan bij het uitvoeren van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie. Hij bestaat uit verschillende beleidscellen, maar ook twee slachtofferverenigingen zijn officieel erkend. Geens benadrukt dat de slachtofferverenigingen dan ook een belangrijke rol spelen in de aanpak van de gevolgen van de aanslag. “Het is immers bijzonder belangrijk goed naar de behoeften van de slachtoffers te luisteren en antwoorden te bieden die aan hun verwachtingen voldoen.” Daarom zijn ze ook bij de technische taskforce betrokken.

Die technische taskforce staat onder het voorzitterschap van de federale Commissie voor Financiële Hulp. Het principe van het uniek loket zal er worden gehanteerd bij de behandeling van de persoonlijke dossiers van slachtoffers. Het kabinet-Geens zegt dat de Commissie binnen het kader van zijn noodhulp 1,4 miljoen euro heeft uitgekeerd aan de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart vorig jaar. “Daarbij werd een systeem van eenvoudige forfaitaire uitkering van 5.000 euro gehanteerd voor de rechtstreekse slachtoffers en hun nabestaanden. Dit systeem zal nog verfijnd worden en beter regelgevend omkaderd.”

bron: Belga