Nieuwkomersverklaring mogelijk enkel voor Vlaanderen

De Franstalige regeringen van het land tonen weinig animo om een nieuwkomersverklaring in te voeren. Dat is te horen na afloop van het Overlegcomité. Er circuleert een plan om de verklaring nu enkel voor Vlaanderen uit te werken. In de Kamer werd eind vorig jaar een wetsontwerp goedgekeurd dat een nieuwkomersverklaring als verblijfsvoorwaarde invoert. In de engagementsverklaring zouden nieuwkomers moeten aangeven de Europese rechten, plichten, waarden en vrijheden te aanvaarden en ernaar te handelen.

Om het idee uit te voeren, is echter een overeenkomst tussen alle gemeenschappen nodig en daar ligt de hond gebonden. Het gaat om de Vlaamse gemeenschap, de Franse gemeenschap, de Duitstalige gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel en de Franse Gemeenschapscommissie in Brussel.

Volgens de Raad van State moet er een tekst komen die symmetrisch in alle landsdelen van toepassing is, maar aan Franstalige kant beweegt er weinig. De demarche van cdH-voorzitter Benoît Lutgen heeft de zaak bovendien niet vooruitgeholpen. Daarom circuleert er een voorstel om asymmetrisch voort te werken, met de partners die wel bereidheid tonen. Ook dat valt echter niet overal in even goede aarde.

bron: Belga