Jambon wil agenten die slachtoffer worden van geweld beter vergoeden

Minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA), wil politiemensen die het slachtoffer worden van zware agressie beter vergoeden. Na de zomer start hierover overleg met de vakbonden, kondigt hij woensdag aan. De voorbije dagen waren er meerdere berichten over geweld tegen politieagenten, in onder meer Antwerpen. Voor Jambon is deze agressie onaanvaardbaar; hij pleit al langer voor een nultoleratie op dit vlak. Maar naast een streng handhavingsbeleid is er volgens hem ook nood aan een betere opvang en financiële regeling voor agenten die het slachtoffer worden van zware agressie.
“In het verleden leidden gevallen van agressie meermaals tot schrijnende situaties met hoge kosten voor de slachtoffers, die de RIZIV-terugbetaling te boven gingen. Denk bijvoorbeeld aan het geval van de politieman die bij de rellen in Meulenberg ooit zwaar gewond raakte”, klinkt het.
Daarom bereidde Binnenlandse Zaken een bijkomend reglementair kader voor om extra financiële ondersteuning te kunnen geven aan politiemensen die het slachtoffer zijn van ernstige gewelddaden. De regeling zal niet gelden voor reguliere arbeidsongevallen.
De gesprekken met de bonden over de concrete uitwerking starten na het zomerreces.

bron: Belga