Europese begroting kijkt tegen gat van 20 miljard euro aan

Europese begroting kijkt tegen gat van 20 miljard euro aan

Na 2020 dreigt de Europese Unie geconfronteerd te worden met een gat van 20 miljard euro in haar begroting. Die waarschuwing heeft eurocommissaris Günter Oettinger woensdag gelanceerd bij de presentatie van een reflectienota over de toekomst van de Europese financiën. Het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie in 2019 slaat een gat van 10 tot 12 miljard euro in de begroting. Tegelijkertijd willen de lidstaten dat Europa meer gaat doen op domeinen als defensie, grensbewaking en veiligheid. “Het totale gat zou daarom zelfs twee keer zoveel kunnen bedragen”, zo blikte Oettinger vooruit. “We zullen de financiële middelen nodig hebben om die nieuwe taken te vervullen. Of onze ambities moeten terugschroeven.”
De Europese Unie draait dezer dagen op een begroting van ruim 150 miljard euro, of ongeveer één procent van het bruto nationaal inkomen. De Britten zijn jaarlijks goed voor een bijdrage van 10 miljard euro. Volgens Oettinger is het onvermijdelijk dat er her en der bespaard zal worden en uitgaven verschoven zullen worden, maar dat zal volgens de Duitse eurocommissaris niet alles oplossen. “De vraag is: wat is Europa waard voor de lidstaten?”
Moet de kloof helemaal gedicht worden? En zijn het dan de rijkere landen die meer geld op tafel moeten leggen? Of moet het aandeel van eigen Europese financieringsbronnen aan de inkomstenzijde opgetrokken worden? De reflectienota verwijst onder meer naar inkomsten uit veilingen van uitstootrechten of de vergoeding die derdelanders zonder visumplicht (dus ook Britten) binnen enkele jaren moeten betalen om toelating te bekomen om naar de Europese Unie te reizen (het zogenaamde ETIAS-systeem).
In de nota die Oettinger woensdag presenteerde, worden enkel scenario’s opgeworpen. Ze vormen het financiële sluitstuk van de politieke toekomstscenario’s die Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker bijna drie maanden geleden op tafel gooide. Dat debat zal in de tweede helft van dit jaar op kruissnelheid geraken. Oettinger wacht op feedback van dat debat en op meer duidelijkheid over de brexit vooraleer hij zijn voorstellen voor de Europese meerjarenbegroting na 2020 zal presenteren. Die zullen allicht in de lente of vroege zomer van volgend jaar het daglicht zien.

bron: Belga