Bijna unanieme goedkeuring voor verbod op onverdoofd slachten vanaf 2019

Bijna unanieme goedkeuring voor verbod op onverdoofd slachten vanaf 2019

Het Vlaams Parlement heeft woensdag quasi unaniem het verbod op onverdoofd slachten vanaf 2019 goedgekeurd. Vanaf 2019 wordt verdoving, bijvoorbeeld via elektronarcose, verplicht voor de meeste dieren, behalve voor runderen en kalveren. Voor die dieren staat de verdovingstechniek nog niet op punt en wordt voorlopig nog gewerkt met post-cut stunning, het verdoven van het dier onmiddellijk na de halssnede. Bij de stemming was er enkel een onthouding van sp.a-parlementslid Güler Turan. Er leeft al langer discussie over de invoering van een algemeen verbod op het onverdoofd slachten in Vlaanderen. Het politieke draagvlak voor zo’n verbod is de voorbije jaren gegroeid, maar er bleven juridische bezwaren en hindernissen.
Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts besliste een bemiddelaar, Piet Vanthemsche, het veld in te sturen. Op basis van diens verslag werd eerder dit jaar een politiek akkoord uitgewerkt. Dat akkoord is nu in een decreet gegoten dat unaniem is goedgekeurd.
Concreet voorziet het voorstel in een verbod op onverdoofd slachten vanaf 2019. Vanaf dan zullen dieren enkel ritueel kunnen geslacht worden na een omkeerbare verdovingstechniek zoals elektronarcose. Door die verdoving wordt het dier ongevoelig voor pijn.

Voor grotere dieren zoals kalveren en runderen geldt voorlopig een uitzondering. Voor die dieren staat de verdovingstechniek nog
niet volledig op punt. Zolang dat niet het geval is, moet volgens het decreet de techniek van de post-cut stunning toegepast worden. Daarbij wordt het dier onmiddellijk na de halssnede verdoofd.
De slachthuizen krijgen tot 2019 om hun personeel en infrastructuur voor te bereiden op de nieuwe manier van slachten.

De joodse gemeenschap en de moslimgemeenschap zullen kunnen rekenen op begeleiding bij het toepassen van de nieuwe regels. Daarvoor wordt ook een nieuwe tussenpersoon aangeduid. Die krijgt de opdracht verdere gesprekken te voeren met de geloofsgemeenschappen in aanloop naar de invoering van het verbod. Voor alle duidelijkheid: het principe van het verdoofd slachten zelf zal daarbij niet meer ter discussie staan.
Om capaciteitsproblemen op te vangen blijven collectieve slachtvloeren mogelijk, maar daar zal enkel verdoofd kunnen geslacht worden.

bron: Belga