Voedselveiligheid in scholen is verbeterd

Voedselveiligheid in scholen is verbeterd
Belga / J. Roosens

De voedselveiligheid in grootkeukens van scholen is er het voorbije jaar sterk op vooruit gegaan. De scores van pitazaken gingen er dan weer verder op achteruit.

Vorig jaar schreef het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voor ruim 3,8 miljoen euro aan administratieve boetes uit. Een jaar eerder was dat nog ongeveer 3 miljoen euro. Het agentschap ging ook over tot meer waarschuwingen, pv’s, inbeslagnames en tijdelijke sluitingen. Maar niet alles is (kom)kommer en kwel.

Pluim voor scholen en landbouw

Het FAVV wijst op een duidelijke verbetering bij de schoolkeukens. Daar haalden vorig jaar acht op de tien keukens een goed resultaat, 5,5% meer dan in 2015. “De opleidingen die onze voorlichtingscel heeft opgezet, werpen hun vruchten af”, zegt gedelegeerd bestuurder Herman Diricks.

Een van de beste leerlingen van de klas blijft de sector van de primaire productie. De landbouw- en andere bedrijven die zich op plantaardige productie richten behalen een score van 97%. Voor de dierlijke productie is dat 94,8%. Het meldpunt voor de consument van het FAVV ontving vorig jaar 3.652 klachten, een daling met 3,2%.

Gevangeniskost kan beter

Minder goed scoren de keukens in de gevangenissen, waar slechts 38,5% in 2016 een goed resultaat haalde, al trekt het agentschap daar geen statistische conclusies uit omdat er slechts een klein aantal inspecties uitgevoerd werd. De achteruitgang in de ziekenhuiskeukens was wel duidelijk. Daar scoorde vorig jaar 65,1% goed, waar dat een jaar eerder nog meer dan zeven op tien was.

In de horeca gingen de pitazaken er vorig jaar nog verder op achteruit (-2,9%). Slechts 41,2% scoorde er goed. Achteruitgang was er ook bij de marktkramers, al scoren die met bijna 70% nog steeds behoorlijk goed.