Imago VS lijdt onder verkiezing Donald Trump

Imago VS lijdt onder verkiezing Donald Trump

Het imago van de Verenigde Staten in de rest van de wereld heeft te lijden onder de verkiezing van president Donald Trump. Dat blijkt uit een internationale enquête van het Pew Research Center uit Washington in 37 landen. Slechts 22 procent van de mensen die ondervraagd werden heeft er vertrouwen in dat Trump de juiste beslissingen zal nemen in zijn buitenlands beleid. Dat is een pak lager dan de 64 procent die Barack Obama kreeg op het einde van zijn ambtstermijn. Enkele van de grootste bondgenoten in Azië en Europa vertonen een scherpe terugval in vertrouwen in de Amerikaanse president.

Zo krijgt het plan van Trump om een muur te bouwen tussen de Verenigde Staten en Mexico slechts bijval bij 16 procent van de ondervraagden. In geen enkel land krijgt hij een daarvoor een meerderheid achter zich. In slechts twee landen is het vertrouwen in Trump groter dan in Obama: Rusland en Israël. Waar Obama in 2015 nog 15 procent vertrouwen oogstte in het land van Vladimir Poetin, is dat voor Trump 41 procent.

Het vertrouwen in Trump mag dan op een laag pitje staan, iets meer dan de helft van de geïnterviewden (55 procent) vindt Trump een sterke leider. Van alle karakteristieken die aan Trump werden toegekend, is arrogantie de meest voorkomende.

bron: Belga