Geen opvang voor meervoudige asielaanvragers: niet conform wet

Geen opvang voor meervoudige asielaanvragers: niet conform wet

Asielzoekers die na een weigering van een eerdere aanvraag opnieuw een aanvraag indienen, hebben niet langer recht op opvang en begeleiding, hoewel die opvang door zowel de Belgische als Europese wet voorzien is. Dat kaart Vluchtelingenwerk dinsdag aan op Knack.be. Het gaat om een aanzienlijk deel van de aanvragen: van de bijna 19.000 mensen die vorig jaar asiel aanvroegen waren er 4.040 (21 pct) die een meervoudige aanvraag indienden en die dus niet door de overheid worden opgevangen. De beslissing om opvang te weigeren aan asielzoekers wier eerdere aanvraag werd geweigerd, wordt niet op individuele basis gemotiveerd. “De uitsluiting is systematisch”, schrijft Vluchtelingenwerk in een nota. “Fedasil houdt amper rekening met kwetsbaarheid en motiveert haar beslissing niet op individuele basis.”
Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen (CGVS) acht bovendien de aanvragen van vier op de tien van deze mensen gegrond. Zodra die beslissing valt, komt er alsnog opvang en begeleiding, maar die beslissing valt pas na enkele weken of zelfs maanden. “Al die tijd laat België deze asielzoekers aan hun lot over, zonder dat zij onderdak of begeleiding ontvangen”, zegt Vluchtelingenwerk.
Zowel de Belgische als Europese wetgeving geven aan dat het “in geen geval de doelstelling was om elke asielzoeker die een meervoudige aanvraag indient uit te sluiten uit de opvang”, schrijft Vluchtelingenwerk in haar nota. “Het Grondwettelijk Hof bevestigt en stelt dat de asielinstanties de beslissing tot weigering van de opvang individueel, objectief en onpartijdig moet nemen.”
Deze praktijk werd al meerdere keren veroordeeld, zowel door arbeidsrechtbanken als de federale ombudsman. Toch gaat Fedasil verder. “Fedasil dwingt zo asielzoekers om verder naar de rechter te stappen”, klinkt het. Bemiddeling van Vluchtelingenwerk brengt evenmin zoden aan de dijk.
Sinds de preregistratie meer dan een jaar geleden werd ingevoerd, werd de situatie nog erger. Met de convocatie waarmee asielzoekers zich kunnen registreren, kunnen mensen die al een aanvraag indienden systematisch niet terecht in de pre-opvang, maar belanden ze dus op straat.
Fedasil verwijst voor een reactie door naar het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. “We zijn ons bewust van deze problematiek”, zegt Franckens woordvoerster. “We hebben hierover al verschillende keren samengezeten, maar het is blijkbaar niet evident om elke beslissing individueel te motiveren. Maar we werken aan een oplossing.”

bron: Belga