Casino Middelkerke – “Onderzoeksdaden kaderen in standaardprocedure”

Volgens het gemeentebestuur van Middelkerke kaderen de in het kader van het casinodossier gestelde onderzoeksdaden in een standaardprocedure. De badstad kwam daarmee nog eens terug op de politie-inval dinsdagochtend. De gemeente benadrukt dat de politie-inval het gevolg is van een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend bij de onderzoeksrechter door Jean-Marie Dedecker. De klacht handelt over de door Dedecker vermeende fraude en belangenvermenging in de gunning van het casino. Dedecker bevestigde dinsdag nog dat hij reeds in november 2016 inderdaad een klacht indiende.
Middelkerke meent dat er geen enkele mandataris is verhoord. “Laat staan aangehouden”, aldus Middelkerke. “De onderzoeksrechter is door deze klacht gevat en heeft de openbare aanklager gelast om een onderzoek uit te voeren. Dit is een standaardprocedure bij een klacht met burgerlijke partijstelling. Deze onderzoeksdaden zijn dus geen indicatie voor de draagwijdte en de gegrondheid van de insinuaties van Dedecker. Het onderzoek dat vanmorgen verricht werd is veeleer een standaardprocedure. De stelling van Dedecker dat dit onderzoek bewijst dat er effectief frauduleuze praktijken hebben plaatsgevonden, is daarom pertinent onjuist”, menen burgemeester Janna Rommel-Opstaele en eerste schepen Liliane Pylyser-Dewulf.
Volgens de burgemeester en de schepen ontstaat er nu een negatieve perceptie, maar ze hebben een absoluut vertrouwen in het onderzoek. “De meerderheidspartijen hopen dan ook dat het openbaar ministerie het onderzoek kan besluiten ruim voor de campagne voor de verkiezingen van oktober 2018 losbarst. Zodat de insinuaties van Dedecker formeel weerlegd worden en een lopend onderzoek met de bijbehorende verdachtmakingen niet de inzet zal zijn van de komende verkiezingsstrijd”, aldus het bestuur.

bron: Belga