Brusselse N-VA trekt Nederlandsonkundig waarnemend burgemeester in twijfel

Brusselse N-VA trekt Nederlandsonkundig waarnemend burgemeester in twijfel

Brussels N-VA-gemeenteraadslid Johan Van den Driessche (N-VA) wil dat waarnemend burgemeester Faouzia Hariche (PS) haar bevoegdheid als schepen van Openbaar Onderwijs overdraagt. Hariche is het Nederlands immers niet machtig, zo bleek gisteren nogmaals toen eerste schepen Alain Courtois (MR) – en dus niet Hariche – de gemeenteraad voorzat. Volgens Van den Driessche heeft Hariche al in 2005 beloofd om zo snel mogelijk Nederlands te leren. Maar dat blijkt een loze belofte, hekelt hij vandaag in een open brief aan de socialiste. “Meer dan 20 jaar bent u verkozen – daarvan bent u 16 jaar schepen – maar dat volstaat blijkbaar niet om, gezien uw verantwoordelijke en publieke functie in de hoofdstad, de taal te leren van de meerderheid van de bevolking van dit land”, schrijft Van den Driessche. “Zelfs het gegeven dat u voor de Nederlandstalige scholen van deze stad bevoegd bent, zorgt niet voor de nodige motivatie”.

De N-VA’er verwijt Hariche dat ze haar voorbeeldfunctie voor de jeugd niet invult door de Nederlandse taal niet machtig te zijn, maar ziet ook problemen bij een mogelijke crisissituatie en de communicatie met de ordediensten. “We vermijden immers best dat in de toekomst een onderzoekscommissie tot de conclusie moet komen dat een interventie midden in de nacht vertraagd werd omdat u geen tolk kon bereiken”, besluit hij.

bron: Belga