Theresa May botst met EU over bescherming burgerrechten

Theresa May botst met EU over bescherming burgerrechten

Zoals ze op de Europese top had aangekondigd, heeft de Britse premier Theresa May vandaag de details bekendgemaakt van haar voorstel om na de Brexit de rechten te beschermen van de EU-burgers die op Brits grondgebied verblijven. Opvallend: enkel het Britse gerecht zal kunnen toezien op de afdwingbaarheid van die rechten. May botst op die manier frontaal met de rest van de Europese Unie. Europese burgers die wettelijk in Groot-Brittannië wonen, zullen het land niet moeten verlaten na de Brexit, zei May vorige week al. Ze stelt voor dat de EU-onderdanen die op een bepaalde datum vijf jaar in het land verblijven een “settled EU status” kunnen krijgen.

May lichtte haar voorstel donderdagavond kort toe. Andere Europese leiders reageerden teleurgesteld. Vandaag publiceerde May een 22 pagina’s tellend document waarin uitgewerkt wordt hoe de Britse regering na het Britse vertrek uit de EU – eind maart 2019 – de rechten van de Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk en van de Britten in de EU wil beschermen.

Sluitstuk van het hele systeem is de juridische afdwingbaarheid. “Deze regelingen zullen in Brits recht ingeschreven worden”, staat op de laatste bladzijde te lezen. “Het Europees Hof van Justitie zal geen jurisdictie hebben in het Verenigd Koninkrijk.”

Ook al klinkt dat laatste misschien logisch, de Europese onderhandelaars denken daar anders over. “Het EU-Hof is de enige rechtbank die op de burgerrechten kan toezien”, luidt het daar. “De Britse burgers in Europa en de Europeanen in het VK moet levenslang van de rechten kunnen genieten die ze nu al hebben opgebouwd, dat kan alleen als dezelfde rechtbank daarop toeziet.” Het Europees Hof dus.

bron: Belga