Ontslagronde op Brusselse gemeenteraad

Ontslagronde op Brusselse gemeenteraad

Op de eerste Brusselse gemeenteraad na het uitbarsten van het Samusocial-schandaal werd akte genomen van het ontslag van verschillende collegeleden Yvan Mayeur (PS) nam ontslag als burgemeester, Pascale Peraïta (PS) als OCMW-voorzitster én als gemeenteraadslid, en Ans Persoons (sp.a) en Ahmed El Ktibi (PS) als schepenen. Nadat begin juni bekend werd dat Brussels burgemeester Yvan Mayeur en OCMW-voorzitster Pascale Peraïta respectievelijk voor 16.800 euro en 17.080 euro aan zitpenningen ontvingen voor hun zitje in het bestuur van Samusocial kondigden beide PS’ers op 8 juni 2017 hun ontslag aan. Dat werd vandaag op de Brusselse gemeenteraad geofficialiseerd. Peraïta nam eveneens ontslag als gemeenteraadslid. Lydia Mutyebele (PS) neemt haar zitje in en werd voorgesteld als nieuw gemeenteraadslid.

Aftredend burgervader Yvan Mayeur vertoonde zich niet op de gemeenteraad en werd sinds zijn ontslag niet meer gezien. Of Mayeur gemeenteraadslid blijft en dus ook zijn zitje in het bestuur van intercommunale Vivaqua, goed voor 56.000 euro in 2016, behoudt, is nog onduidelijk. Het was eerste schepen Alain Courtois (MR) die de gemeenteraad voorzat.

bron: Belga