“Nog uittredingsvergoedingen mogelijk tot 440.000 euro voor gedeputeerden”

Nog uittredingsvergoedingen mogelijk tot 440.000 euro voor gedeputeerden

Gedeputeerden die niet meer opkomen bij de provincieraadsverkiezingen van 2018, kunnen afhankelijk van hun anciënniteit, tot eind volgend jaar nog aanspraak maken op uittredingsvergoedingen van maximaal 440.000 euro. Dat meldt Apache, aangezien het systeem van uittredingsvergoedingen voor gedeputeerden pas vanaf 2019 aan banden gelegd wordt. Bij de interne staatshervorming werden niet alleen de bevoegdheden van de provincies ingeperkt, er werd ook gesleuteld aan het systeem van uittredingsvergoedingen. Maar bij wijze van ‘overgangsmaatregel’ werd wel beslist dat de huidige gedeputeerden nog aanspraak kunnen maken op de (oude) regeling rond de uittredingsvergoeding: het salaris van twee maanden te vermenigvuldigen met het aantal volledig gewerkt jaren, met een maximum van 48 maanden of ongeveer 440.000 euro bruto. Vanaf 2019 echter krijgen gedeputeerden maar een uittredingsvergoeding van een maand salaris per gepresteerd jaar, met een maximum van twaalf jaar.

Marc De Buck (Open Vld), de Oost-Vlaamse politicus die dit voorjaar zijn dertigjarige provincieraadcarrière afbrak na een rechterlijke uitspraak in een aanrandingszaak, kreeg bijvoorbeeld in de loop van deze legislatuur nog een uittredingsvergoeding van ruim 257.000 euro bruto voor zijn 14 jaar als gedeputeerde.

Van 1 januari 2012 tot 31 december 2013 keerden de vijf Vlaamse provincies in het huidige (oude) systeem ruim 1,9 miljoen euro bruto uittredingsvergoedingen uit. In de periode 2006-2012 was dat samengeteld 785.421 euro.

Ook op de andere politieke niveaus gesleuteld aan het systeem van uittredingsvergoedingen.

bron: Belga