Neerpelt en Overpelt keuren intentie tot fusie goed

De gemeenteraden van Neerpelt en Overpelt hebben maandagavond hun goedkeuring gegeven aan het principieel voorstel tot een fusie van beide gemeenten. Het gaat om een intentieverklaring met de bedoeling om uiterlijk 31 december dit jaar een definitieve beslissing te nemen over de fusie. Zo meldden beide burgemeesters in een persbericht. Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 moet op 1 januari 2019 een nieuwe gemeente ontstaan in Noord-Limburg. Indien de fusiegemeente er komt, zal die meer dan 8.000 hectare groot zijn en meer dan 32.000 inwoners tellen.
“De schaalvergroting brengt heel wat voordelen met zich mee. Dankzij de schuldafbouw van 500 euro per inwoner door de Vlaamse Overheid kan de nieuwe gemeente met een bijzonder lage schuldgraad uit de startblokken schieten”, aldus burgemeester van Neerpelt, Raf Drieskens (CD&V).
Naast de lage schulden, biedt de fusie volgens de burgemeesters nog meer voordelen. “Overpelt en Neerpelt hebben nu al veel gemeen”, zegt burgemeester van Overpelt Jaak Fransen (CD&V). “Bovendien hebben beide gemeenten ieder sterke kenmerken die we ook in de toekomst willen garanderen en verder uitbouwen. De nieuwe gemeente moet mogelijkheden scheppen om de dienstverlening aan inwoners en verenigingen naar een nog hoger niveau te tillen.” De fusie zal volgens beide burgemeesters geen aanleiding geven tot een verhoging van de belastinginkomsten voor de nieuwe gemeente.
In juli en augustus organiseren beide gemeenten 9 infoavonden voor de inwoners. In een latere fase, vanaf september, plannen de gemeenten een tweede reeks samenkomsten waarin wordt nagedacht over de thema’s die van belang zijn voor de toekomstige gemeente.
Op de website www.fusieneerpeltoverpelt.be kunnen inwoners terecht voor meer informatie over de mogelijke fusie.

bron: Belga