KI Brussel buigt zich opnieuw over terrorisme-dossier rond PKK

KI Brussel buigt zich opnieuw over terrorisme-dossier rond PKK

Voor de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling zijn deze namiddag de debatten voortgezet over het terrorisme-dossier rond de Koerdische Arbeiderspartij PKK. Het federaal parket wil daarin 36 personen en vennootschappen naar de correctionele rechtbank laten verwijzen. Naar aanleiding van de zitting van de KI hebben afgelopen voormiddag een 50-tal Koerden een protestbetoging gehouden op het Poelaertplein. Volgens het federaal parket zou de PKK in België en in andere West-Europese landen op grote schaal jonge Koerden ronselen. Die zouden uit hun familiale omgeving weggerukt worden en in kampen in de Oostkantons, Irak en Griekenland klaargestoomd voor de gewapende strijd. Daarnaast zou de PKK zich in België bezighouden met de aanmaak en handel in valse identiteitsdocumenten en zou ze aan fondsenwerving doen bij particulieren en handelaars, veelal onder bedreiging of met geweld. Het radiostation Mesopotamia, dat onder het televisiestation ROJ-TV in Denderleeuw valt, zou dienst doen als operationeel PKK-communicatiekanaal.

Het federaal parket had gevraagd om 36 personen en vennootschappen naar de correctionele rechtbank te verwijzen, onder meer voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Bij die verdachten zijn Remzi Kartal en Zubeydir Aydar, in 2010 de voorzitter en ondervoorzitter het Kurdistan National Kongress, maar ook werknemers van ROJ-TV en het bedrijf achter het televisiekanaal zelf, ROJ NV.

De Brusselse raadkamer had in november alle verdachten buiten vervolging gesteld omdat ze van oordeel was dat het Turks-Koerdische conflict beschouwd moest worden als een gewapend conflict en dat de terrorisme-wetgeving dus niet van toepassing kon zijn. Op een eerste zitting, begin mei, was er voornamelijk over dat punt gedebatteerd. Vandaag moest het federaal parket voor elke verdachte afzonderlijk duidelijk maken wat het hem of haar ten laste legt. Pas daarna kwam de verdediging aan het woord. Zo nodig worden de pleidooien morgen voortgezet.

bron: Belga