Diverse straatcomités voeren actie tegen circulatieplan bij begin Leuvense gemeenteraad

Een 60-tal personen uit een viertal Leuvense straten heeft maandagavond voor de aanvang van de gemeenteraad gedemonstreerd tegen het verkeerscirculatieplan dat het stadsbestuur eind vorig jaar invoerde voor de binnenstad. De meeste actievoerders waren afkomstig uit de Van Monsstraat. Aanleiding is de evaluatie van dit plan waarbij cijfermatig werd vastgesteld dat deze straten veel meer verkeer te slikken krijgen dan voorheen. In het kader van dit circulatieplan werd vorig najaar het autoluwe gedeelte in het stadshart uitgebreid en de stad verdeeld in zones waartussen onder meer door middel van een aantal knippen in theorie geen verkeer meer zou kunnen zijn. In elke zone wordt het verkeer vanuit de ring via een lus terug naar de ring geleid. Aan het uiteinde van elke lus bevindt zich een parking. Uit tellingen die de stad liet uitvoeren blijkt dat het verkeer in de straten op de lussen toenam.
Het buurtcomité van Van Monsstraat, dat op een van de lussen ligt, wees er maandagavond op dat tellingen uitwijzen dat er sinds de invoering het aantal voertuigen elke werkdag 1.351 hoger ligt dan voorheen en op een zaterdag gaat het liefst om 1.818 auto’s. Het comité eiste dat het stadsbestuur een eenrichtingsverkeer in de straat invoert in de richting van de stad hetgeen het verkeer in deze straat zou halveren.
Ook vertegenwoordigers van de Dekenstraat wezen erop dat er sinds de invoering van het circulatieplan op een werkdag 1.126 voertuigen bijgekomen zijn. Ook hier willen de bewoners eenrichtingsverkeer in de richting van de stad en de afleiding van het uitgaand verkeer naar de Tiensestraat.
Ook uit de Kapucijnenvoer waren ontevreden inwoners om een gelijkaardige reden present. Vanuit de Boogardenstraat eist men dat de geplande knip tussen de Justus Lipsiusstraat en de Bondgenotenlaan onverkort wordt doorgevoerd.

bron: Belga