Brussels schepen Ans Persoons: “Het geld kan me niets schelen”

Brussels schepen Ans Persoons: "Het geld kan me niets schelen"

De verbazing was duidelijk af te lezen op het gezicht van Brussels schepen Ans Persoons toen ze haar ontslag indiende bij het college, maar dat niet geofficialiseerd raakte door onenigheid over het afschaffen van tiende schepenambt bij de oppositie. Persoons wordt nu toch nog een zomer lang betaald als schepen. “Ik voel dat ze bij de MR en Open Vld nu kunnen stoken dat ik hier blijf zitten voor het geld, maar dat kan mij echt niets schelen”, verduidelijkt Persoons, die aangaf het geld mogelijk te storten aan een goed doel.

Persoons hoopte haar hoofdstuk als schepen vandaag af te sluiten en na twee maanden van vakantie dan aan haar nieuwe rol als oppositielid te beginnen. “Ik heb mijn ontslag ingediend en dat is goedgekeurd, maar dat moet gewoon nog geacteerd worden. Ze moeten me nu ofwel vervangen of de ambt van tiende schepen afschaffen.”

Maar bij dat laatste liep het fout. Om de afschaffing van de tiende schepenambt op de agenda te krijgen was er een urgentiestemming, maar die behaalde dus niet de benodigde tweederdemeerderheid.

Gevolg is dat Persoons nog twee maanden lang, tijdens de zomer, betaald zal worden als schepen. Werk uitvoeren als schepen zal ze mogelijk wel niet meer doen, doordat het college haar bevoegdheden kan overhevelen.

bron: Belga