China bindt strijd aan met ‘Chinglish’

Chinglish

China wil iets doen aan de gebrekkige Engelse vertalingen in het straatbeeld. Daarom heeft de overheid richtlijnen opgesteld.

Steeds meer informatieborden in de publieke ruimte hebben een Engelse vertaling in China. Niet zelden is die vertaling echter gebrekkig. Dat vreemde taaltje heeft zelfs een naam: Chinglish, een combinatie tussen English en Chinese. Soms is het zelfs ronduit pijnlijk. Zo heten gehandicaptentoiletten her en der in China ‘deformed men toilet’ of ‘toilet voor vervormde mensen’. Daar wil de overheid nu iets aan doen. Daarom zijn er richtlijnen opgesteld die vanaf 1 december 2017 in werking treden.

In de richtlijnen wordt uitgelegd dat te letterlijke vertalingen uit den boze zijn. Bovendien moeten Chinezen vanaf nu opletten dat ze geen ongebruikelijke woorden of uitdrukkingen gebruiken. Daarnaast moeten ze op grammatica letten en de juiste woorden in de juiste context gebruiken. Er zijn ook voorbeeldzinnen opgenomen. Als loopt ook dat niet altijd op wieltjes. Zo wordt aangeraden om ‘tofu’ te spellen als ‘doufu’.

Vooral aan het Engels op waarschuwingsborden moet dringend iets gedaan worden. Zo wordt het Chinees voor ‘let op, gladde ondergrond’ in het Engels vertaald als ‘glijd voorzichtig uit’. Een parkeergarage in Peking omschrijft zichzelf als een ‘pee park’, terwijl je er heus niet mag plassen, maar wel moet betalen (‘fee park’). Wie wel braafjes in een toilet heeft geplast en niet tegen een boom, krijgt her en der als bemoediging mee ‘beschaving gaan naar het toilet dankzij iedereen’. Echt pijnlijk is een bezoek aan het ‘racistisch park’ in Peking, een park waarin de etnische Chinese cultuur wordt voorgesteld.