Overheid overtreedt regels voor aanbestedingen, zegt het Rekenhof

Overheid overtreedt regels voor aanbestedingen

De diensten van de federale overheid houden zich niet altijd aan de regels over overheidsopdrachten die moeten vermijden dat bedrijven een voorkeursbehandeling krijgen. Dat blijkt uit een rapport dat het Rekenhof deze week bezorgde aan de fracties in de Kamer, zo meldt De Tijd vandaag. Het Rekenhof, dat in opdracht van het parlement controleert of wat de regering doet wettelijk en financieel correct is, is vernietigend voor de manier waarop sommige federale administraties contracten toekennen aan bedrijven.

“Voor bepaalde leveringen en diensten wordt vaak geen beroep gedaan op een overheidsopdrachtenprocedure”, concludeert het Rekenhof. Concurrerende bedrijven krijgen daardoor geen faire kans om mee te dingen naar een opdracht.

Verschillende overheidsdiensten sloten in 2015 contracten met bedrijven zonder eerst offertes op te vragen bij concurrenten. Ook het beheer en de controle van de aanbestedingen laten ook vaak te wensen over. Zo is er sprake van bestellingen zonder voorafgaande offerte, van aanbestedingen die niet algemeen worden bekendgemaakt – terwijl dat moet – en van overeenkomsten die stilzwijgend jarenlang worden verlengd.

bron: Belga