“Nieuwe amnestieperiode voor wie nog onvergunde wapens heeft”

Nieuwe amnestieperiode voor wie nog onvergunde wapens heeft

“Om een beter zicht te krijgen op wapens die zonder de nodige vergunning in het bezit zijn van burgers, zal ik begin volgend jaar een nieuwe amnnestieperiode organiseren.” Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) deze middag gezegd bij het in ontvangst nemen van het onderzoek “De Belgische illegale vuurwapenmarkt in beeld” van het Vlaams Vredesinstituut. De amnestieperiode zal lopen van 1 januari 2018 tot 31 december 2019. De amnestie was een van de antwoorden die de minister gaf op het onderzoeksrapport van de onderzoekers over illegaal vuurwapenbezit en illegale vuurwapentrafiek. Een ander antwoord bestond erin dat er vanaf september een proefproject komt voor het invoeren van het zogeheten PACOS-systeem, een registratiesysteem voor overtuigingsstukken, inclusief inbeslaggenomen wapens. De onderzoekers van het Vlaams Vredesinstituut hadden in hun rapport daarop aangedrongen, omdat de bestaande gegevensbronnen (zoals het Centraal Wapenregister of de Algemene Nationale Gegevensbank) onvolledig zijn of niet bruikbaar voor analytisch onderzoek. Voorts kondigde de justitieminister nog aan dat hij werk zal maken van een wettelijke basis voor burgerinfiltranten en spijtoptanten. “Deze nieuwe rechtsfiguren kunnen hopelijk tot resultaten leiden, ‘if all else fails'”, aldus de minister.

bron: Belga