Stoelendans bij Defensie

Stoelendans bij Defensie

Bij Defensie is een grote herschikking van de militaire hiërarchie op til. Dat meldt het ministerie van Defensie vandaag. De post van Vice Chef Defensie (VCHOD) wordt heringevoerd en gaat naar viceadmiraal Michel Hofman, die daarmee de officiële nummer twee van het Belgische leger wordt. De Vice Chef Defensie staat in het leger net onder de Chef Defensie. Die leidt de defensiestaf, de minister van Defensie buiten beschouwing gelaten. De post van VCHOD werd in 2002 gecreëerd, maar acht jaar later weer afgeschaft. Hofman, een Franstalige, neemt de functie nu op zich. De man was tot 12 juni nog de adjunct van de stafchef Operaties en Training, en was daarmee de facto al de rechterhand van Chef Defensie Marc Compernol. Hofman wordt op zijn beurt vervangen door generaal-majoor Johan Peeters, die tot nu toe adjunct aan de onderstafchef Operaties was.

bron: Belga