Staatssecretaris Philippe De Backer richt vizier op strandafval

Staatssecretaris Philippe De Backer richt vizier op strandafval

Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer bindt de strijd aan met strandafval en schakelt daarvoor komende zomer de Federal Truck in die een tournee maakt langs de kust. Dat liet hij weten op het overleg van de kustburgemeesters in Brugge. Hij deed ook een oproep aan de gemeenten om de initiatieven te versterken door samenwerking. De Backer zet de Federal Truck in om kustgangers te sensibiliseren over afval op het strand en in de Noordzee. Die Federal Truck werd in 2015 in het leven geroepen als mobiel infopunt dat bemand wordt met vakspecialisten uit verschillende overheidsdiensten. Die brengt komende zomer een bezoek brengen aan alle kustgemeenten en daaraan wordt telkens een strandopruimingsactie gekoppeld.

Tegelijkertijd polste hij bij alle kustgemeenten welke initiatieven zij nemen in hun strijd tegen afval. Die informatie wil hij meenemen in de opmaak van zijn plan tegen marien afval. Hij roept ook op beter samen te werken. “In het actieplan marien afval willen we de leemtes in kaart brengen om vervolgens in te zetten op een aanpak aan de bron, monitoring, controle en sensibilisering. Om het plan te doen slagen, is het essentieel om te streven naar samenwerking met andere overheden”, aldus De Backer.

“De kustgemeenten zijn bij de eerste slachtoffers als het gaat over marien afval. Tegelijkertijd zijn ze ook het best geplaatst om op te treden. Enerzijds door nieuw plastiek in de Noordzee te voorkomen, anderzijds door te verhinderen dat aangespoelde plastiek opnieuw in de Noordzee verdwijnt.”

bron: Belga