Gent zoekt luwteplekjes om die te versterken

Omdat de stad Gent de komende jaren wil inzetten op het behoud en de versterking van “luwteplekken” in de stad, roept het bestuur de hulp in van de inwoners. Op de stadswebsite kan iedereen zijn persoonlijke luwteplek doorgeven én beoordelen. “Onder luwteplekken verstaan we rustige, openbare plekken die bezoekers toelaten om even uit de dagelijkse drukte te stappen en afstand te nemen van het ritme van de stad”, zegt schepen Tine Heyse (Groen). “Een plek die door zijn omslotendheid of inrichting mensen tot rust brengt en waar ze hun gedachten de vrije loop kunnen laten. Een plek waar het vaak stiller is dan de omgeving, waardoor er tijd is voor aandacht en focus.”
Voorbeelden van luwteplekken zijn binnentuinen, pleinen en parken waar storende factoren afwezig zijn, geeft schepen Heyse nog mee. Ook een plekje langs de waterkant of langs een begraafplaats kan een luwteplek zijn. “Steeds meer studies suggereren dat stedelijke luwteplekken een gunstige invloed hebben op het welzijn van de omwonenden. Luwteplekken kunnen een noodzakelijk tegengewicht bieden voor de geluidshinder die inherent is aan een verstedelijkt gebied. Met onze bevraging willen we de basis leggen voor een nog leefbaardere stad.”
Via de stadswebsite kan iedereen – Gentenaars maar ook studenten en zogenaamde “Gentgebruikers” – zijn luwteplek doorgeven én beoordelen. De bevraging loopt tot 29 oktober 2017, de “Dag van de Stilte”.
Daarna worden de resultaten geanalyseerd. Het is de bedoeling om de locaties de komende jaren te behouden en te versterken.
De campagne is geïnspireerd op de sociaal-culturele beweging Waerbeke, die al jaren het thema stilte, rust en ruimte in Vlaanderen maatschappelijk aan de orde stelt, aldus nog de stad.

bron: Belga