Incident in Brussel-Centraal – Dreigingsniveau 3 blijft gehandhaafd

Het dreigingsniveau drie blijft na de explosie in het station Brussel-Centraal gehandhaafd. Dat bevestigde het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) volgens het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken. “Het OCAD bevestigt niveau drie”, tweette het Crisiscentrum rond 22.30 uur.
Dreigingsniveau drie is sinds november 2015 van kracht in ons land, en is het op één na hoogste niveau. Dat betekent dat een aanslag “mogelijk en waarschijnlijk” is.

bron: Belga