Gezinnen denken minder te kunnen sparen

Het vertrouwen van de consument is in juni verzwakt. De gezinnen gaan er vooral van uit dat ze de komende twaalf maanden beduidend minder zullen kunnen sparen, zo blijkt uit de consumentenenquête door de Nationale Bank. De indicator die het consumentenvertrouwen meet, zakte in juni naar -2, na twee maanden van stabilisering in april en mei op 0. Het vertrouwen van de consumenten over de algemene economische toestand stijgt licht in juni. Wel zijn de gezinnen licht ongeruster over een stijgende werkloosheid de komende twaalf maanden. De verwachtingen van de consumenten over hun financiële situatie is ongewijzigd gebleven. Opvallend is wel de duik van de spaarvooruitzichten. Die vooruitzichten zakken naar het laagste niveau sinds begin 2015.

bron: Belga