Zitpenningen Vivaqua doen die van Vlaamse intercommunales verbleken

Zitpenningen Vivaqua doen die van Vlaamse intercommunales verbleken

Zitpenningen van 714 euro per vergadering bij Vivaqua. Een echte onthulling is het niet, maar in een nieuw totaaloverzicht van alle structuren in Vlaanderen doet het de rest wel verbleken. Het Vlaams Parlement buigt zich dinsdag over de lijst, die deel uitmaakt van een ruimer rapport dat Belga al kon inkijken. Conclusie: de Vlaamse gemeenten participeren rechtstreeks en onrechtstreeks in 175 structuren. Uit het nieuwe rapport van het Agentschap Binnenlands Bestuur blijkt dat precies de helft van de negentig opgelijste ‘opdrachthoudende en dienstverlenende verenigingen’ (OV/DV) hun bestuursleden het decretale maximumbedrag van 205 euro per vergadering gunt. In de andere structuren liggen de bedragen lager of wordt zelfs helemaal niets betaald.
De 714 euro bij Vivaqua steekt daar schril tegen af. Maar Vivaqua is een Brusselse intercommunale en moet zich dus niet houden aan het Vlaamse maximum. De structuur duikt niettemin op in de inventaris, aangezien een handvol Vlaams-Brabantse gemeenten er nog in participeert.
Een onthulling is de 714 euro niet. De recent opgestapte Brusselse burgemeester en Vivaqua-voorzitter Yvan Mayeur maakte het bedrag bekend in nasleep van het Waalse Publifin-schandaal, met de boodschap dat hij open kaart wilde spelen. Met 25 bestuursleden en 11 vergaderingen per jaar, kan het prijskaartje van de raad van bestuur bij Vivaqua oplopen tot 196.350 euro, zo blijkt uit het nieuwe rapport.
Onder de Vlaamse OV’s en DV’s loopt het maximale totaalbedrag slechts bij twee structuren op tot boven de 100.000 euro: Limburg.net en Haviland. Zij tellen respectievelijk 51 en 53 bestuurders en hanteren allebei zitpenningen van 205 euro.
Meer algemeen blijkt uit het rapport dat de Vlaamse gemeenten rechtstreeks participeren in 98 structuren. Deze structuren participeren op hun beurt in 55 rechtspersonen, die op hun beurt nog eens een participatie hebben in 22 structuren.
Het rapport maakt ook duidelijk dat de raad van bestuur van 61 OV’s en DV’s meer dan vijftien leden telt. En dat is “relevant om mee te geven in het licht van de beoogde beperking van het aantal leden van de raden van bestuur tot maximum vijftien”, luidt het. In het merendeel van de negentig OV’s en DV’s heeft simpelweg elke deelnemende gemeente één of meer zitjes gekregen.
De meeste en grootste gemeentelijke en intergemeentelijke participaties situeren zich – historisch gezien weinig verrassend – in de energiesector. En dan met name in die van de hernieuwbare energie. Het rapport bevestigt tot slot dat ook de grootste bedragen omgaan in de nutssector – dus inclusief water, communicatie en afval.

bron: Belga