Brusselaars verzetten zich tegen Koning Auto

Brusselaars verzetten zich tegen Koning Auto
Belga / N. Maeterlinck

Naakte fietsers en mensen met buggy’s hebben zaterdag het Brusselse stadsbestuur opgeroepen om te werken aan een “veiligere omgeving”. “De prioriteiten liggen totaal verkeerd”, klonk het.

De Brusselse straten leken zaterdagmiddag op een experimenteel toneelstuk. Op het Frere Orbansquare sprongen zo’n tweehonderd mensen in hun adams- en evakostuum op de fiets voor een ritje door de hoofdstad. Op hetzelfde moment bewoog zich tussen het Schumanplein en het Jubelpark een parade van buggy’s voort. Beide manifestaties richtten zich tegen de vele auto’s in de stad, zij het allebei omwille van een andere reden.

Zichtbaar zonder kleren

Cyclonudista, de colonne van fietsers met enkel schoenen, sokken en een helm aan, wil aandacht vragen voor de zwakke positie van de fietsers. “Dit jaar focussen we op de zichtbaarheid”, zegt organisator Jerome Jolibois.

“Er zijn de laatste weken weer heel wat ongevallen geweest met fietsers”, luidde het. “En vaak horen we daarbij dat de auto- of vrachtwagenbestuurder de fietser niet gezien had. Als we naakt fietsen, kunnen de bestuurders niet meer naast ons kijken, is ons idee.”

Daarnaast willen de organisatoren en deelnemers de positie in vraag stellen die de auto momenteel in het verkeer en de stad inneemt. “Volgens ons liggen de prioriteiten totaal verkeerd”, gaat Jolibois verder. “Naakt lopen of naakt fietsen is shockerend maar met vervuilende wagens rondrijden is dat niet? De voetganger en de fietser zouden voorrang moeten krijgen op de auto. Nu is het vaak omgekeerd.”

De organisatie komt ook met enkele eigen voorstellen. “Het wordt tijd dat de politieke beleidsverantwoordelijken de nodige aanpassingen doen aan de verkeersinfrastructuur. Meer en veiliger fietspaden. Ook aan het openbaar vervoer is nog veel werk. Dat zou bijvoorbeeld gratis moeten zijn.”

Luchtvervuiling

Ook de luchtkwaliteit in Brussel laat te wensen over, stelt Bruxsel’Air, het team achter de allereerste Buggyparade. De driehonderd mensen die meestapten, wilden de aandacht vestigen op de gevaren die de luchtvervuiling met zich meebrengt voor de kleinste en jongste inwoners van de stad.

“De huidige jaarwaarden van fijn stof waaraan de Belgen worden blootgesteld, zijn 80% hoger dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie vooropstelt”, zegt Benjamin François van Bruxsel’Air. “Kinderen ademen per kilo lichaamsgewicht meer lucht in dan volwassenen. Bovendien zijn hun organen nog in volle groei.”

De betogers eisen dat de verschillende overheden in ons land het probleem ernstig nemen en actie ondernemen. “De subsidiëring van bedrijfswagens moet plaatsmaken voor propere en efficiënte alternatieven en de publieke ruimte moet herverdeeld worden ten voordele van collectief vervoer.”