“Lonen stijgen te sterk voor Wallonië”

Lonen stijgen te sterk voor Wallonië

N-VA is van mening dat de lonen in België te sterk stijgen voor Wallonië. Volgens de federale regeringspartij is de Belgische loonvorming “te ambitieus” voor het Waals gewest, waardoor het zich uit de markt prijst. De partij wil de loonvorming daarom splitsen, zo klonk het op een studievoormiddag van N-VA. “Ook in het voordeel van Wallonië.” Deze legislatuur was er nog niet veel marge voor loonstijgingen. Er was de indexsprong, maar ook voor dit en volgend jaar voorziet het centraal afgesproken loonakkoord slechts in een stijging van de lonen met maximaal 1,1 procent bovenop de index. N-VA vindt dat echter te hoog gegrepen voor Wallonië. Op een tweede studievoormiddag rond confederalisme benadrukte directeur Edwin De Boeck van de N-VA-studiedienst dat de productiviteitsgroei in Wallonië en Brussel achterloopt op die in Vlaanderen. Hij wees daarbij ook op de reële loonkost per eenheid product. Tot de crisis van 2008 daalde die opvallend gelijk voor het hele land, maar sindsdien is de trend in Wallonië en Brussel volgens de N-VA-cijfers opnieuw stijgend. In Vlaanderen heeft de daling zich wel voortgezet.

Dat de loonvorming niettemin op Belgisch niveau bepaald wordt, is volgens ondervoorzitter Sander Loones dan ook “geen goede zaak” voor Wallonië. “De Franstaligen worden meegetrokken in een loonverhaal dat voor hen te ambitieus is en ze prijzen zichzelf daardoor uit de markt”, argumenteert Loones. “We moeten dat splitsen, confederaliseren. Ook in het voordeel van Wallonië.”

De loonvorming was slechts één puntje uit een ruimer betoog van De Boeck en zijn partijgenoten dat de socio-economische verschillen tussen de Belgische gewesten almaar groter worden. Daardoor blijven ook de transfers tussen Vlaanderen en Wallonië omvangrijk, terwijl die solidariteit volgens N-VA steeds zwaarder doorweegt door de oplopende vergrijzingskost.

“Dat wordt op termijn politiek en economisch onhoudbaar. De transfers zullen dus moeten dalen”, besluit Matthias Diependaele, covoorzitter van het vernieuwde communautaire vehikel ‘Objectief V’. Diependaele verzekert dat N-VA bereid blijft tot “oprechte solidariteit”, maar past voor “het huidige systeem waarbij de factuur voor een falend beleid gewoon kan worden doorgeschoven”.

bron: Belga