Driehonderdtal mensen eist aandacht voor luchtvervuiling met Buggyparade in Brussel

Driehonderdtal mensen eist aandacht voor luchtvervuiling met Buggyparade in Brussel

Ruim 300 mensen hebben vandaag deelgenomen aan de eerste Buggyparade in Brussel, tussen het Schumanplein en het Jubelpark. De bonte bende die voornamelijk bestond uit gezinnen met jonge kinderen, wil met de betoging de aandacht van de Brusselse politici trekken op de luchtvervuiling in de hoofdstad en de gevaren die ze met zich meebrengt voor haar kleinste en jongste inwoners. “De huidige jaarwaarden van fijn stof waaraan de Belgen worden blootgesteld, zijn 80 procent hoger dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) vooropstelt”, zegt Benjamin François van Bruxsel’Air, de organisatie achter de Buggyparade. “Kinderen zijn de eerste slachtoffers van luchtvervuiling, zij ademen per kilo lichaamsgewicht meer lucht in dan volwassenen. Bovendien zijn hun organen nog in volle groei zodat de vervuiling op hen een grotere impact heeft. Dat zien we vanaf de zwangerschap, met heel wat prematuur geboren baby’s, maar ook nadien, met problemen van de luchtwegen, het immuunsysteem, de hormoonhuishouding, zelf met cognitieve stoornissen zoals concentratie- en ontwikkelingsstoornissen. Recentelijk is zelfs de link gelegd tussen luchtvervuiling en autisme.”

De betogers eisen dat de verschillende overheden in ons land het probleem ernstig nemen en actie ondernemen: “De Europese normen moeten afgestemd worden op de WGO-normen”, klinkt het. “De subsidiëring van bedrijfswagens moet plaatsmaken voor propere en efficiënte alternatieven, er moeten ambitieuze maatregelen komen om gebouwen energie-efficiënt te renoveren, de publieke ruimte moet herverdeeld worden ten voordele van collectief vervoer en niet-vervuilende verplaatsingsmiddelen en er moet meetapparatuur komen op plaatsen waar kinderen komen.”

De betogers roepen de verschillende politieke niveaus tot slot op om zich niet achter elkaar te verstoppen. “Het is niet omdat Europa of het federale niveau achterblijft, dat de gewesten of gemeentes bijvoorbeeld geen actie kunnen ondernemen.”

bron: Belga