Samusocial – Opdracht en werkwijze van de parlementaire onderzoekscommissie

Samusocial - Opdracht en werkwijze van de parlementaire onderzoekscommissie

De parlementaire onderzoekscommissie over het beheer van Samusocial, die later op de dag opgericht wordt binnen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) in Brussel, moet duidelijkheid scheppen over het beheer en het bestuur van Samusocial. Ze moet ook aanbevelingen formuleren om dergelijke misgrepen in de toekomst te voorkomen. De commissie bestaat uit 15 vaste leden, aangeduid volgens de regel van de evenredige vertegenwoordiging van de taalgroepen en politieke fracties, en uit vier leden met een raadgevende stem van de kleinere en niet-erkende fracties (N-VA, CD&V, Vlaams Belang en PVDA). Elke fractie kan ook een plaatsvervanger aanduiden. Naast een voorzitter worden ook drie ondervoorzitters en twee verslaggevers aangeduid.

De onderzoekscommissie zal een diepgaand onderzoek voeren naar het beheer van de vzw Samusocial – structuur en organisatie, banden en samenwerkingsverbanden met de verschillende gezagsniveaus en haar openbare en private partners, financiering en samenstelling en werk van de organen. Voorts moet ze voor volledige transparantie zorgen over de bezoldigingen van de mandatarissen en de leiding van de daklozenorganisatie, de statutaire regels, het bestuur en de controle hierop, de boekhouding en de exacte financiële toestand.

De commissie zal ook de controlehandelingen en de eventuele verantwoordelijkheid van de subsidiërende overheden onderzoeken en aanbevelingen formuleren om de vastgestelde disfuncties op te lossen.

Binnen de drie maanden na haar oprichting brengt de commissie verslag uit. Dat is dus tegen eind september. Het parlement, de VVGGC, kan de onderzoekscommissie een bijkomende termijn verlenen om haar verslag in te dienen.

bron: Belga