Parlementaire onderzoekscommissie Samusocial unaniem goedgekeurd

Parlementaire onderzoekscommissie Samusocial unaniem goedgekeurd

De Brusselse parlementsleden hebben unaniem de oprichting van de parlementaire onderzoekscommissie naar het beheer van Samusocial goedgekeurd. Dat was ook verwacht, aangezien het voorstel tot oprichting door nagenoeg alle facties was getekend. Opmerkelijk was dat Philippe Close niet deelnam aan de stemming. De toekomstige burgemeester van Brussel was naar eigen zeggen “weerhouden aan de telefoon”, wat voor de nodige hilariteit zorgde in het halfrond.
Tijdens het debat betreurden de oppositiepartijen dat de meerderheid het voorzitterschap claimde. MR-fractieleider Vincent De Wolf sprak van een “zware fout”, maar kondigde aan dat zijn fractie loyaal zal meewerken aan de onderzoekscommissie. Zijn cdH-collega Cerexhe repliceerde dat MR het voorzitterschap niet kon opeisen omdat zowel PS als MR te zeer betrokken zijn bij het bestuur in de stad Brussel.

Véronique Jamoulle benadrukte dat de PS-fractie constructief zal meewerken in de commissie, die duidelijkheid moet brengen. “De commissie moet snel, grondig, ernstig en sereen kunnen werken. Dat zijn we verplicht tegenover de kansarmen die beroep doen op Samusocial, het personeel van de vzw, de Brusselse instellingen en onze militanten”, zei ze.

Jef Van Damme wees erop dat de sp.a een zware prijs heeft betaald in deze affaire – Ans Persoons raakte haar schepenambt in Brussel kwijt. “We zullen er alles aan doen om de hele waarheid naar boven te halen, voor Samusocial en alle Brusselaars”, klonk het.

In zijn tussenkomst bedankte Alain Maron (Ecolo), die samen met Arnaud Verstraete (Groen) het eerst een onderzoekscommissie gevraagd had, uitdrukkelijk Marc Uyttendaele voor de oprichting van de commissie. Het was zijn advocatenkantoor dat er in een brief aan de ministers Smet en Fremault op gewezen had dat zij geen recht hadden om informatie te vragen Samusocial, wat tot grote verontwaardiging leidde en de weg opende naar de onderzoekscommissie.

Er was tijdens de bespreking ook zware kritiek op de PTB-PVDA, die Mathilde El Bakri afvaardigde als waarnemer in de commissie. Zij is geen gemeenteraadslid in de Stad Brussel, maar kondigde onlangs aan lijsttrekker te zullen zijn bij de komende verkiezingen. Heel wat fracties vonden dat onkies.

bron: Belga