Gereglementeerde boekenprijs start op 1 juli

Gereglementeerde boekenprijs start op 1 juli

De gereglementeerde boekenprijs start op 1 juli in Vlaanderen. De Vlaamse regering heeft daarvoor het licht op groen gezet op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz. De basisregel bij de gereglementeerde boekenprijs is dat nieuwe boeken in de eerste zes maanden na hun publicatie een gereglementeerde prijs krijgen, waarop verkopers maximaal tien procent korting mogen geven. Daarna is de boekenprijs weer vrij. De gereglementeerde boekenprijs stond ingeschreven in het Vlaamse regeerakkoord. Met de maatregel – waarover lang en uitgebreid is gediscussieerd en die een nog veel langere voorgeschiedenis kent – wil minister Gatz de boekensector “versterken en wapenen voor de toekomst”. De maatregel “moet vooral helpen om het aanbod aan boeken zo divers en breed beschikbaar mogelijk te houden”, aldus Gatz. De gereglementeerde boekenprijs was eerder al unaniem goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Nu heeft de Vlaamse regering het licht op groen gezet voor een uitvoeringsbesluit waardoor de maatregel op 1 juli van kracht.

Inmiddels werd ook werk gemaakt van de opbouw van twee sites. Een eerste site voor de professionals, die gekoppeld is aan de isbn-databank. Via die site kunnen uitgevers en importeurs de gereglementeerde prijs ingeven.

Die info stroomt door naar een publiek toegankelijke webstek waar de boekenliefhebber via diverse zoekmachines de gereglementeerde boekenprijs kan consulteren. Op die site is ook een uitgebreide FAQ toegevoegd over de nieuwe regeling voor de prijsbepaling van boeken. De publiek toegankelijk site zal vanaf 1 juli consulteerbaar zijn (www.boekenprijs.be).

bron: Belga