Bevolkingsregisters verhuizen naar de ‘cloud’

Bevolkingsregisters verhuizen naar de 'cloud'

De federale regering werkt aan een ‘rijksregister in de cloud’. Eén grote databank moet een einde maken aan de 589 afzonderlijke bevolkingsregisters van de Belgische gemeenten. De bevoegde ministers Jan Jambon (N-VA) en Alexander De Croo (Open Vld) willen zo een pak administratieve rompslomp wegwerken, schrijft De Tijd. In het najaar willen ze met een wetsontwerp komen. De bedoeling is het rijksregister als centrale spil te gebruiken bij de gegevensuitwisseling tussen alle overheidsdiensten bij wijzigingen in de burgerlijke stand. Dat opent veel nieuwe mogelijkheden, zoals het automatisch doorspelen van een adreswijziging aan het ziekenfonds, de telecomprovider of de bank. Ook een uittreksel uit uw strafregister zou de werkgever zelf online kunnen opvragen, weliswaar mits uw toestemming.

Concreet komt er een opt-in-clausule, waarmee de burgers eerst uitdrukkelijk toestemming moeten geven aan hun overheid om info te mogen doorspelen aan bedrijven. Daarnaast moeten er garanties zijn voor een voldoende versleuteling van het rijksregisternummer, zodat de bedrijven niet kunnen achterhalen wie daarachter schuilgaat en commercieel misbruik uitgesloten is.

De centrale databank is trouwens maar een eerste stap, schrijft De Tijd nog. Doel is de uitbouw van een vergrendelde E-Box, een soort digitale brievenbus van waaruit alles beschikbaar is – facturen, loonfiches, pensioendocumenten, tijdskrediet, uitkeringen of je belastingbrief.

bron: Belga