Bestuurder haven van Oostende zet stap opzij na veroordeling

Bestuurder haven van Oostende zet stap opzij na veroordeling

Paul Gerard, gedelegeerd bestuurder van de haven van Oostende, zet een stap opzij. Dat besliste hij nadat het Arbeidshof in Gent het havenbestuur verantwoordelijk achtte voor een arbeidsongeval met dodelijke afloop. In 2013 kwam de jobstudent Kenny Maenhoudt om het leven toen een boei ontplofte. De haven werd voor de rechtbank ter verantwoording geroepen. Donderdag boog het Arbeidshof van Gent zich over de zaak. De uitspraak in eerste aanleg werd gewijzigd in die zin dat de strafsanctie werd verminderd van een voorwaardelijke gevangenisstraf naar een geldboete. “Het Hof houdt dus duidelijk rekening met de omstandigheden waarbinnen het dramatisch ongeval heeft plaats gevonden. Het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende wenst overigens nogmaals haar medeleven met de familie en nabestaanden van het slachtoffer te benadrukken”, aldus de haven.

“Naar aanleiding van de uitspraak van het Arbeidshof te Gent, heeft Paul Gerard beslist om een stap op zij te zetten als afgevaardigd bestuurder van de haven. De haven zal nu via een openbare procedure een nieuwe afgevaardigd bestuurder zoeken. In de overgangsfase heeft Luc Van Damme, voormalig hoofd van afdeling Kust, aanvaard at interim de leiding van AGHO op zich te nemen en zo de continuïteit te verzekeren. Paul Gerard zal de haven blijven bijstaan als bijzonder raadgever voor de offshore ontwikkeling”, meldt de haven van Oostende. “De haven wenst Paul Gerard te danken voor zijn aanhoudende inzet voor de haven en is er van overtuigd dat hij als bijzonder raadgever zeker een positieve inbreng zal hebben bij de verdere ontwikkeling van de haven als Energy Port.”

bron: Belga