Aantal bewakings- en veiligheidsagenten gestaag in stijgende lijn

Aantal bewakings- en veiligheidsagenten gestaag in stijgende lijn

Het aantal bewakings- en veiligheidsagenten gaat de voorbije jaren gestaag in stijgende lijn. Dat blijkt uit het jaarverslag van de FOD Binnenlandse Zaken. Vorig jaar verstrekte die 17 procent meer identificatiekaarten dan het jaar ervoor. Ten opzichte van 2014 gaat het om een stijging met ruim een kwart. De identificatiekaarten zijn nodig om een baan in de sector van de private veiligheid te mogen uitoefenen en blijven vijf jaar geldig. Terwijl het aantal nieuwe kaarten in 2013 en 2014 schommelde rond de 10.420 en relatief stabiel bleef, steeg dat naar 11.262 in 2015 en 13.167 in 2016. Let wel, één agent kan meerdere kaarten bezitten, afhankelijk van het aantal firma’s waarvoor hij werkt. In totaal zijn er zo momenteel ongeveer 30.000 kaarten in omloop. Het aantal bewakings- en veiligheidsagenten steeg op die manier tot 17.000 eind vorig jaar.

Een van de redenen voor die stijging was de terreurdreiging, waardoor private bewakingsfirma’s moesten aanwerven, zegt Philip Willekens, directeur-generaal van de algemene directie Veiligheid en Preventie. Hij wijst ook op een “nieuwe dynamiek” die is ontstaan, waarbij de overheid meer bereid is beroep te doen op dergelijke bewakingsfirma’s. Getuige daarvan de wet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) die in juni werd goedgekeurd en hun takenpakket uitbreidt.

Tegelijk schreef de politie in 2016 dubbel zoveel processen-verbaal uit voor de sector: in 2015 waren het er 806, in 2016 al 1.607. Daarbij valt wel een kanttekening te maken: een deel van die pv’s gaat over alarmsystemen die vals alarm geven. Andere redenen kunnen het niet dragen van een identificatiekaart zijn of het overschrijden van de bevoegdheden. De toename zou te danken zijn aan een “toenaderings- en informatiebeleid naar de politiezones toe”.

Ook stelde de directie Controle van de AD Private Veiligheid zelf een vijfde meer pv’s op dan in 2015 (1.082). “Deze stijging vloeit voort uit het feit dat een deel van de controles doelgerichter is, op basis van klachten en geconsolideerde informatie afkomstig van de sector van de private veiligheid en van de politiediensten”, zegt Binnenlandse Zaken.

bron: Belga