Vandeput wil compensaties van Airbus als A400M bijkomende vertraging oploopt

Vandeput wil compensaties van Airbus als A400M bijkomende vertraging oploopt

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) wil compensaties van Airbus als de levering van de A400M-transportvliegtuigen nog bijkomende vertraging zou oplopen. Volgens de laatste informatie van de minister is sprake van een mogelijke spreiding van de leveringen over een langere periode dan eerst voorzien, zo zei hij in antwoord op vragen van CD&V-Kamerlid Veli Yüksel. Die laatste waarschuwt voor extra kosten om de huidige C-130’s langer in dienst te houden. België en Luxemburg bestelden in 2003 respectievelijk zeven exemplaren en één exemplaar van de A400M. Het programma kampt echter met aanzienlijke vertragingen en oplopende kosten. Vorig jaar had de bestaande vloot bovendien te kampen met problemen met de transmissie, maar zou dat geen invloed hebben op de leveringstermijn van de Belgische toestellen. Niettemin lijkt de contractuele leveringstermijn niet in steen gebeiteld. “Onderhandelingen met Airbus over een eventuele aanpassing van de termijn zijn lopende”, zei Vandeput in de Kamer. “Volgens de meest recente informatie waarover ik beschik, zou de levering nog steeds in 2019 kunnen starten, maar zou deze zich over een langere periode spreiden. Samen met de aangepaste planning zal dus ook een nieuw betalingsschema moeten worden besproken, waarbij met een compensatie voor de opgelopen vertragingen rekening zal worden gehouden.”

De bijkomende vertraging zal wellicht ook een impact hebben op de huidige C-130’s. Die staan momenteel door problemen aan de grond. “De opgelopen vertraging voor de A400M houdt in dat onze C-130-vloot langer operationeel zal moeten blijven. En dit vraagt natuurlijk om bijkomende investeringen bij Defensie”, besluit Yüksel, die eveneens vindt dat compensaties aan de orde zijn. Minister Vandeput kon voorlopig enkel kwijt dat in de transitieplannen inderdaad rekening gehouden zal worden met mogelijke verschuivingen van de leveringsdatum. Maar omdat Defensie nog geen zicht heeft op het leveringsschema, “is het onmogelijk de studie naar het behoud of de levensduurverlenging van de C-130 af te ronden”.

bron: Belga