Nieuw huurwaarborgstelsel moet huisvesting voor minderbedeelden vergemakkelijken

Brussels minister-president Rudi Vervoort en Brussels minister van Huisvesting Céline Fremault hebben woensdag een nieuw huurwaarborgstelsel voorgesteld om de toegang tot huisvesting voor minderbedeelde personen te vergemakkelijken. Tegelijkertijd moet het ook de OCMW’s helpen om de kosten voor de financiering van de huurwaarborgen te drukken. Van de mensen die vandaag in het Brussels Gewest wonen zijn 60 procent huurders. De huurwaarborg is voor mensen met een lager inkomen vaak een probleem. Bestaande maatregelen hielpen niet altijd. Banken weigeren vaak om een renteloze lening toe te kennen en veel verhuurders zien liever geen huurders met een huurwaarborg van het OCMW.

De nieuwe gewestelijke huurwaarborg, moet daaraan verhelpen. Het nieuwe systeem omvat twee luiken. Het systeem van leningen met een nultarief wordt aangepast. Meer mensen zullen er een beroep op kunnen doen en de voorwaarden worden gunstiger. Daarnaast komt voor mensen die zelfs geen lening aan nultarief kunnen krijgen een fonds dat de waarborg voorschiet, in ruil voor een maandelijkse bijdrage van de huurder. Die bijdrages worden dan aan het einde van de huurovereenkomst teruggestort.

In beide gevallen – lening of waarborg uit het fonds – krijgt de huurder de waarborg op een geblokkeerde rekening op zijn naam, zodat de verhuurder niet weet waar het geld vandaan komt, zodat elk risico op stigmatisering wegvalt.

bron: Belga